Wybór studiów

Rekrutacja 2021/2022

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E.Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Punkt rekrutacyjny czynny pon-pt 9.00-15.00

Sobota: 10.00 - 14.00 (lipiec-wrzesień)

tel. 041 331 12 44 wew. 111, 333, 112, 222

REKRUTACJA NA STUDIA W TRZECH KROKACH:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na tej stronie.
 2. Wpłać w banku lub na poczcie (ewentualnie przelewem ze swojego konta) opłatę rekrutacyjną.
  • UWAGA: na terenie Uczelni nie ma możliwości uiszczania opłat.
  • Wysokość opłaty oraz numer konta, na które należy ją wpłacić zostaną podane podczas rejestracji.
  • Możliwe będzie wydrukowanie stosownego blankietu.
  • Na to samo konto wpłacał będziesz również czesne za studia.
 3. Złóż wymagane dokumenty w Punkcie rekrutacyjnym Uczelni w możliwie krótkim terminie.

UWAGA:
Oprócz rejestracji elektronicznej MUSISZ również złożyć dokumenty, aby być dopuszczonym/ą do postępowania kwalifikacyjnego! Samo wypełnienie elektronicznego formularza nie jest wystarczające!

Z treścią umowy o świadczeniu usług edukacyjnych możesz zapoznać się po zakończeniu rejestracji elektronicznej.
Umowę z Uczelnią podpiszesz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

UWAGA:  dotyczy absolwentów studiów licencjackich naszej Uczelni

 • W momencie rekrutacji na studia magisterskie zostaje wygenerowany nowy numer konta, na który prosimy wpłacać opłatę rekrutacyjną i czesne.
 • Dotychczasowy numer konta przestaje działać, a wpłaty kierowane na stary numer nie zostaną zaksięgowane.

 


Wybierz rodzaj studiów:

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny