Wybór studiów

Rekrutacja 2021/2022

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E.Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Dziekanat czynny pon-pt 8.00-14.30

tel. 041 331 12 44 wew. 111, 333

 

WAŻNE!!!

W sierpniu 2021 r. ze względu na sezon urlopowy dziekanat będzie nieczynny.

W związku z tym zachęcamy do składania dokumentów w lipcu 2021 r.

Późniejsza rekrutacja będzie możliwa dopiero we wrześniu 2021 r.

REKRUTACJA NA STUDIA W TRZECH KROKACH:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na tej stronie.
 2. Wpłać w banku lub na poczcie (ewentualnie przelewem ze swojego konta) opłatę rekrutacyjną.

  UWAGA: na terenie Uczelni nie ma możliwości uiszczania opłat.

  • Wysokość opłaty oraz numer konta, na które należy ją wpłacić zostaną podane podczas rejestracji.

   UWAGA: dotyczy absolwentów studiów licencjackich naszej Uczelni

   • W momencie rekrutacji na studia magisterskie zostaje wygenerowany nowy numer konta, na który prosimy wpłacać opłatę rekrutacyjną i czesne.
   • Dotychczasowy numer konta przestaje działać, a wpłaty kierowane na stary numer nie zostaną zaksięgowane.
  • Możliwe będzie wydrukowanie stosownego blankietu.
  • Na to samo konto wpłacał będziesz również czesne za studia.
 3. Złóż wymagane dokumenty w Dziekanacie w możliwie krótkim terminie.

UWAGA:
Oprócz rejestracji elektronicznej MUSISZ również złożyć dokumenty, aby być dopuszczonym/ą do postępowania kwalifikacyjnego! Samo wypełnienie elektronicznego formularza nie jest wystarczające!

 

 


Wybierz rodzaj studiów:

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny